Bimsis Bilgisayar

   Ürününüzün verimliliğini arttırmak için geliştirdiğimiz eğitim method ları, raporlama çözümleri, Logo ürünleri ile entegre çalışan özel yazlımlar ile Bimsis Bilgisayar çeşitli sektörlerde  kendini kanıtlamış bir firmadır.


Logo Bussines Solution
   Şirketler, günümüzün sürekli değişen koşullarında rekabet edebilmek için yönetim sistemleri gibi, bilişim sistemlerini de mümkün oian en esnek tarzda kurmak zorundalar. Bu nedenle, artık "bugün için çözüm" yerine "sürekli çözüm" sağlayan bilişim sistemleri ve uygulama yöntemleri aranıyor.

Müşterilerinin performanslarını, verimliliklerini artırmaya yardımcı olmak için verilen danışmanlık hizmetleri, işte bu amaca hizmet ediyor. Hizmetlerin temelinde ise sektörler için geliştirilen benzer çözümleri değişik kurum ve kuruluşlarda defalarca uygulamış uzmanların bilgi birikimi yatıyor.